Przegląd najważniejszych funkcji w Excel’u

In Blog by admin

Arkusze kalkulacyjne firmy Microsoft dają niemalże nieograniczone możliwości w zakresie opracowywania różnego typu danych. Dziś skupimy się na najważniejszych funkcjach programu Excel niezbędnych nie tylko do wykonywania obliczeń na zestawionych w tabelach danych, lecz także do tworzenia raportów czy wykonywania analiz biznesowych.

Funkcje bazodanowe

Umożliwiają bardzo wydajne, szybkie i oczywiście skuteczne dokonywanie obliczeń na tabelach, a także wyszukiwanie interesujących nas danych. Funkcje bazodanowe programu Excel biorą pod uwagę wyłącznie te rekordy, które spełniają określone warunki. Do najważniejszych należą BD.SUMA, BD.ŚREDNIA, BD.MAX, BD.MIN oraz BD.ILE.REKORDÓW.

Wszystkie funkcje bazodanowe wymagają podania trzech poniższych argumentów:

  • obszaru bazy danych,
  • numeru, tekstu nazwy lub odwołania do komórki z nagłówkiem interesującej nas kolumny,
  • kryteriów, na podstawie których dana funkcja ma dokonać obliczeń.

Automatyzacja działań z VBA

Visual Basic for Applications (VBA) to język programowania, który pozwala w aplikacji jaką obecnie jest MS Excel tworzyć tzw. makra, czyli niejako własne funkcje zamiast wielopoziomowych formuł czy też żmudnego wykonywania wielu czynności. Dzięki VBA możesz m.in.:

  • odświeżać informacje zawarte w tabelach przestawnych z różnych źródeł,
  • łączyć różne pliki,
  • przenosić dane do swojej strony internetowej,
  • wysyłać e-maile z danymi z arkusza z wykorzystaniem Outlooka,
  • zapisywać arkusze jako pliki PDF.

Funkcje umożliwiające tworzenie raportów

Aby stworzyć w Excelu raport przyjazny dla jego odbiorców można wykorzystać m.in. tabele przestawne, które pozwalają na dynamiczną reorganizację, przeglądanie oraz wyświetlanie raportowanych danych. Proces przygotowywania danych możesz również zoptymalizować za pomocą technologii Power Query, natomiast dzięki dodatkowi Power Pivot zaimportujesz i przetworzysz dane z różnych źródeł. Swoje raporty możesz ponadto przenieść na atrakcyjne wizualnie i bardzo intuicyjne dashboardy.

Znajomość powyższych funkcji programu MS Excel pozwala znacząco skrócić czas pracy, a także ułatwić obróbkę danych i jednocześnie uatrakcyjnić sposób ich przedstawiania.