Wizualizacja danych w Excel’u

In Blog by admin

Odpowiednia prezentacja pozwoli odbiorcom szybko i bez problemu zapoznać się z danymi, które według nas są dla nich najbardziej istotne. Przygotowując więc raport czy innego rodzaju analizę, warto zadbać o estetyczną i przejrzystą wizualizację danych w Excel’u. Program firmy Microsoft daje w tym zakresie szereg możliwości – od prostych wykresów po interaktywną analizę danych za pomocą pulpitów menedżerskich.

Wizualizacja danych w Excel’u na wykresach

Dobrze dobrany i odpowiednio sformatowany wykres to skondensowana dawka łatwo przyswajalnych informacji oraz solidna podstawa dla szybkiej analizy. Arkusze kalkulacyjne od Microsoftu pozwalają nam stworzyć zarówno wykresy słupkowe, liniowe i kołowe, jak również bardziej zaawansowane, graficzne formy prezentowania danych dedykowane m.in. celom statystycznym.

Decydując się na wykorzystanie wykresów do wizualizacji danych w Excel’u, możemy skorzystać także z dodatku Power Map. Pozwala on tworzyć interaktywne wykresy na mapie Polski czy też innych regionów z całego świata. Umożliwia on ponadto tworzenie plików wideo.
Poza tym niezwykle użytecznym rozwiązaniem są wykresy przebiegu w czasie wyświetlane w pojedynczych komórkach arkusza, a także wykresy przestawne śledzące zmiany w tabeli, na podstawie której zostały utworzone.

Formatowanie warunkowe

Jakość wizualizacji danych w Excel’u możemy poprawić także za pomocą formatowania warunkowego. Do wyróżnienia wartości spełniających określone założenia możemy wykorzystać zarówno paski danych, jak i skalę kolorów, gotowe zestawy ikon lub stworzone przez siebie formuły.
Formatowanie warunkowe pozwala tworzyć również rankingi oraz określać przedziały wartości.

Interaktywne prezentacje z pulpitami menedżerskimi

Dashboard, czyli pulpit menedżerski, to jednostronny i przede wszystkim intuicyjny interfejs składający się głównie z graficznego przedstawienia danych. Pozwala on nie tylko zaprezentować np. wyniki sprzedażowe, lecz także dokonać porównań czy też wskazać trendy lub wyjątki.
To dziś niezbędne narzędzie do przeprowadzania skutecznej analizy biznesowej!